Vi, Haugesund Triatlonklubb jobber for å realisere en ny svømmehall i Haugesund. Denne siden har informasjon og linker til prosjektet. Siden oppdateres med saker og nyheter!

Link til crowdfunding 450 000,- pluss samlet!

H-avis skriver om hallen.

Skisseprojektet til hallen


Historisk dag for HTK og norsk triatlon. Mandag 9.11.2020 sendte HTK inn sitt tilbud til kommunens utlysing på Doffin om levering av bassengflate. Gjennom ett nyopprettet datterselskap, «HTK-Hallen AS» søker HTK om å tilby Haugesund kommune å leie svømmebasseng til skole og idrett .


Bildetekst: Tilbudsbesvarelsen levers 31min før fristen :) 

Bassengsituasjonen i Haugesund er svært anstrengt. Treningskapasiteten i Haraldshallen, både for svømmeklubben, sportsdykkerklubben og triatlonklubben, samt åpent bad for kommunens befolkning og skolesvømming, er altfor liten. Vi har alle et mye større behov for treningstid enn kommunen kan tilby.

Bildetekst: Styreleder i HTK Pål Reksten står for fantastiske illustrasjoner og tegninger. Pål jobber som arkitekt i HOLON.  

Behovet for mer bassengtid har hele tiden vært klubbens achilleshæl. Dette har begrenset vår rekrutteringen av nye barn, unge, voksne og eldre, og vi har heller ikke kunnet tilby våre unge medlemmer nok trening i kjernetiden for å oppnå sine mål. Større kapasitet i basseng har derfor vært en ønskedrøm i lang tid. Derfor bestemte styret i klubben i 2019 å utrede mulighet for å bygge og drifte eget anlegg i klubbregi, etter nok en gang å ha blitt forfordelt med lite tid og dårlige treningstidspunkt i bassenget for barn og unge av idrettsrådet. Vårt arbeid har medført at Haugesund Kommune nå ser at et svømme-og idrettsanlegg for skole og idrett i idrettsparken vil være et veldig godt supplement til deres planlagte folkebad på Flotmyr. Haugesund triatlonklubb besluttet derfor i årsmøte 13.10 å etablere «HTK-hallen AS»for å bygge, eie og drifte klubbens eget triatlonanlegg, hvor vi tilbyr Haugesund kommune å leie svømmebasseng for skole og idrett. Vi tror at vårt arbeid med å utvikle hallkonsept, finansierings-og driftsmodell og utforming av anlegg i idrettsparken vil gi en sunn økonomi og bærekraft. Hovedinntektene vil ligge i leige fra kommunen og medlemsavgifter.Bildetekst: Ivar signerer før levering 

Det har vært mange flinke og engasjerte personer involvert i prosessen. Hovedpersonene er Pål Reksten, Ivar Jacobsen, Erik Enersen, Mikal Iden, Olav Furali, Bjørn Tollef Hovda, Svein Alsaker og Helge Seglem. Vi takker for en solid dugnadsjobb så langt! Nå krysser vi fingrene for at dette går vår vei.